OSB (z ang. Oriented Strand Board) to obecnie najpopularniejsza płyta budowlana. Zbudowana jest z długich, płaskich wiórów, ułożonych w trzech warstwach. W warstwach zewnętrznych wióry ukierunkowane są wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, a w warstwie środkowej wzdłuż krótszej. Dzięki temu w płycie wyróżnia się dwie osie wytrzymałości mechanicznej – główną i boczną. Parametry wytrzymałościowe w osi głównej (dłuższa krawędź) są dwukrotnie wyższe niż w osi bocznej.
Zaprasowanie ukierunkowanych i wzajemnie zazębiających się wiórów odbywa się w warunkach wysokich temperatur i ciśnienia. Do klejenia płyt OSB Superfinish ECO używa się wyłącznie żywic bezformaldehydowych, dzięki czemu zawartość tej substancji w płycie jest taka jak w naturalnym drewnie.

Kronospan oferuje płyty OSB w typach (zgodnie z normą EN 300):

- OSB/3 do zastosowań nośnych w warunkach wilgotnych
- OSB/4 do zastosowań nośnych (duże obciążenia) w warunkach wilgotnych

Zastosowania w budownictwie:

- Nośne poszycia dachów, stropów i ścian
- Nienośne okładziny ścian i sufitów
- Podłogi pływające
- Środniki w belkach dwuteowych
- Tymczasowe zamknięcia otworów okiennych i drzwiowych
- Szalunki jednorazowe i tracone

Zastosowania przemysłowe:

- Szkielety mebli tapicerowanych
- Opakowania (skrzynie, kontenery)
- Burty i podłogi w środkach transportu
- Regały magazynowe i sklepowe

Zalety płyty OSB Superfinish ECO:

- Duża wytrzymałość mechaniczna (zwłaszcza w osi głównej)
- Wilgocioodporność
- Stabilność wymiarów i kształtu
- Izolacyjność cieplna i akustyczna
- Łatwość obróbki i montażu
- Higieniczność (klasa E0)
- Możliwość recyklingu